Khánh Ly & Bằng Kiều – LK Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên) & Lệ Đá (Trần Trịnh, Hà Huyền Chi) PBN 92

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *