Clip Hot

Hài hước

Âm nhạc

Phim hay

Tin mới

Robot cell Technology Will Replace Mankind-Hiện Đại Thay Thế Người Làm Việc - Vlog 60

Dat Vo, Oregon USA 224 vistas

Thường là có một người đứng trước máy tiện để chạy món đồ này sau này có robot thì không cần người nữa.Chỉ với cánh tay Robot này sẽ làm được tất cả mọi việc ở phạm vi máy tiện giỏi và thông minh hơn con người .Mời cả nhà cùng xem cho biết phát minh hiện đại nhé .

#DatVoOregonUSA #RobotTechnology #PhatMinhHienDai

Comments
Loading...
Keyword search
Tug boat go thru 7 hiện Tham Quan Căn Cứ Modern Process TAM HIỆP quot LỜI NGUYỀN quot 85 C Bake Khôi Phục Bỏng Chắc chắn nhiều Goodwill store TTHUK 10 ENG MÀN ĐỐT PHÁO LONG Oriental Vegetarian Meal amp KHÓ TIN Rolls Royce powered 6 Ngày xây 2300 Ham rẻ Lần đầu lên đỉnh Owner controlled Vũ Hán 30 VTV Đối Tug boat 7 hiện tượng đáng Tham Quan Căn Cứ Modern Process TAM HIỆP 85 C Bake has Khôi Phục Bỏng Đèn Chắc chắn nhiều người Goodwill store TTHUK 10 MÀN ĐỐT Oriental Vegetarian Meal KHÓ TIN cuộc Rolls Royce 6 Ngày xây Ham rẻ Lần đầu lên đỉnh Owner controlled organic Vũ Hán 30 VTV Đối Tug boat go 7 hiện Tham Quan Modern Process of Plywood TAM HIỆP quot LỜI 85 C Bake Khôi Phục Chắc chắn nhiều Goodwill store is TTHUK 10 ENG MÀN ĐỐT Oriental Vegetarian KHÓ TIN cuộc Rolls Royce 6 Ngày Ham rẻ ÔNG Lần đầu lên Owner controlled organic Vũ Hán VTV Đối Tug boat go 7 hiện tượng Tham Quan Căn Cứ Modern Process of Plywood TAM HIỆP quot LỜI 85 C Bake has Khôi Phục Bỏng Đèn Chắc chắn nhiều Goodwill store is TTHUK 10 MÀN ĐỐT Oriental Vegetarian KHÓ TIN cuộc Rolls Royce powered BM 6 Ngày xây 2300 Ham rẻ Lần đầu lên Owner controlled organic Vũ Hán VTV Tug boat go 7 hiện tượng Tham Quan Căn Modern Process TAM HIỆP quot LỜI 85 C Khôi Phục Chắc chắn nhiều Goodwill store is TTHUK 10 ENG story MÀN ĐỐT PHÁO Oriental Vegetarian Meal amp KHÓ TIN cuộc Rolls Royce powered 6 Ngày xây Ham rẻ Lần đầu Owner controlled Vũ Hán 30 năm VTV Đối