Clip Hot

Hài hước

Âm nhạc

Phim hay

Tin mới

DEM NHAC KI NIEM 102 NAM CACH MANG THANG 10 NGA

Great master Nguyen Ba Manh was born on September 15, 1973, born and raised in 69 Phuc Thinh, Kien Hung, Ha Dong, Hanoi.
Previously Nguyen Ba Manh worked at Ha Dong Post Office and currently holds the position of Vice Chairman of Vietnam Traditional Martial Arts Federation and Vice Chairman of Vietnam Traditional Martial Arts Federation.
Facebook: http://www.facebook.com/manhnguyen1509

Đại võ sư Nguyễn Bá Mạnh sinh ngày 15/09/1973, sinh ra và lớn lên tại 69 Phúc Thịnh, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
Trước đây Nguyễn Bá Mạnh công tác tại Bưu điện Hà Đông và hiện giờ đang giữ chức vụ Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Phó chủ tịch Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam.
Facebook : http://www.facebook.com/manhnguyen1509

Comments
Loading...
Keyword search