Clip Hot

Hài hước

Âm nhạc

Phim hay

Tin mới

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông và 8 lần lỡ hẹn

VTC NOW 3,177,983 vistas

VTC Now | Được bắt đầu thi công cách đây 16 năm nhưng sau rất nhiều lần lỗi hẹn, đến nay tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể đi vào vận hành và trở thành biểu tượng cho sự thất bại của ngành giao thông vận tải Việt Nam.

Comments
Loading...
Keyword search
Khán giả Cười Chảy Hài Kịch Bức tâm Trấn Thành Nguyên nhân chết quot Ngồi trên đống lửa quot Hài Tết Thủ tướng Sự thật Phim Cũ Để Hướng bay nào Xử lý Lên tiếng về Con tàu Noah Cải Lương TẬP CẬN Sai phạm dự án Bí thư Nguyễn Bá Hiện trạng dự Cấm cafe đường Khán giả Cười Hài Kịch Bức tâm thư của Trấn Thành Nguyên nhân chết trùng quot Ngồi trên đống Hài Tết 2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Sự thật Phim Cũ Để Hướng bay nào Xử lý trách nhiệm Lên tiếng về văn Con tàu Noah và Cải Lương TẬP CẬN Sai phạm Bí thư Nguyễn Bá Hiện trạng Cấm cafe Khán giả Hài Kịch quot Áo Em Bức tâm Trấn Thành BÁI Nguyên nhân chết trùng quot Ngồi trên đống Hài Tết 2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Sự thật nồi Phim Cũ Để Đời Hướng bay nào Xử lý trách nhiệm Lên tiếng Con tàu Noah và Cải Lương Xã Hội TẬP CẬN Sai phạm Bí thư Nguyễn Hiện trạng dự án Cấm cafe đường Khán giả Hài Kịch quot Áo Em Bức tâm thư của Trấn Thành BÁI Nguyên nhân chết trùng quot Ngồi trên Hài Tết 2020 Thủ tướng Nguyễn Sự thật nồi Phim Cũ Hướng bay nào Xử lý trách nhiệm Lên tiếng về Con tàu Cải Lương Xã Hội TẬP CẬN BÌNH NGƯỜI Sai phạm Bí thư Nguyễn Hiện trạng dự án Cấm cafe đường Khán giả Cười Chảy Hài Kịch Bức tâm Trấn Thành BÁI PHỤC Nguyên nhân quot Ngồi trên đống lửa quot Hài Tết 2020 Thủ tướng Sự thật Phim Cũ Hướng bay nào Xử lý trách Lên tiếng về Con tàu Noah Cải Lương TẬP CẬN BÌNH Sai phạm dự Bí thư Nguyễn Bá Hiện trạng Cấm cafe đường