Clip Hot

Hài hước

Âm nhạc

Phim hay

Tin mới

Nhà biên kịch Bành Châu/Tính tổng hợp trong điện ảnh / Phần 4

Nhà báo Vũ Quang 324 vistas

Bài giảng thứ tư của nhà biên kịch Bành Châu về tính tổng hợp trong đặc trưng của nghệ thuật điện ảnh.
Điện ảnh thừa kế và phát huy những ưu điểm của các loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, văn học, hội họa, nhiếp ảnh... để tạo ra nghệ thuật thứ 7.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn xem kênh nhà báo Vũ Quang!

Comments
Loading...
Keyword search
Ngôn ngữ báo chí Phong Đạo diễn Nhà ngôn ngữ học Mario Alonso Puig Las Thú chơi El Mundo Diễn viên gạo cội Jun Phạm đoạt Mentiras que Miếu Làng Learn English conversationEnglish comedyEnglish Cố Nghệ Nghề trợ Sơ tuyển sân khấu Cho di nhan Ngôn ngữ sự CUỘC THI NHÀ BIÊN Vì sao Điện ảnh quân đội Những Mỹ Ngôn ngữ báo Đạo diễn Gió làng Nhà ngôn Mario Alonso Puig Thú chơi lan rừng El Mundo de la Diễn viên gạo Jun Phạm đoạt giải Mentiras que Miếu Làng Learn English Cố Nghệ Sỹ Thanh Nghề trợ Sơ tuyển Cho di nhan Ngôn ngữ sự kiện CUỘC THI Vì sao tôi theo Điện ảnh quân đội Những Mỹ Nhân Ngôn ngữ Đạo diễn Gió làng Nhà ngôn Mario Alonso Thú chơi lan El Mundo de Diễn viên gạo Jun Phạm đoạt giải Mentiras que te enseñaron Miếu Làng Learn English conversationEnglish Cố Nghệ Sỹ Nghề trợ giảng Sơ tuyển Cho di Ngôn ngữ CUỘC THI NHÀ BIÊN Vì sao Điện ảnh quân Những Mỹ Nhân Ngôn ngữ Đạo diễn Nhà ngôn ngữ Mario Alonso Thú chơi lan El Mundo Diễn viên Jun Phạm đoạt Mentiras que te enseñaron Miếu Làng Phim Learn English Cố Nghệ Sỹ Nghề trợ Sơ tuyển sân Cho di nhan Ngôn ngữ sự CUỘC THI NHÀ Vì sao tôi Điện ảnh quân Những Mỹ Ngôn ngữ Đạo diễn Gió Nhà ngôn ngữ học Mario Alonso Puig Thú chơi El Mundo de Diễn viên gạo cội Jun Phạm đoạt Mentiras que Miếu Làng Learn English conversationEnglish comedyEnglish Cố Nghệ Sỹ Nghề trợ Sơ tuyển sân khấu Cho di nhan Ngôn ngữ sự kiện CUỘC THI NHÀ Vì sao tôi Điện ảnh Những Mỹ